Professionálne
účtovníctvo a mzdy
Služby Cenník Kontakt

Nižšie náklady

Zverenie účtovnej a mzdovej agendy externému špecialistovi znižuje podnikateľovi náklady

Výpočet miezd, výpočet zrážok nariadených súdom, evidencia a prepočet dovolenky zamestnancov s nerovnomerne rozvrhnutým pracovným časom, príprava interných smerníc a oveľa viac..

Efektívne nastavenie počtu zamestnancov prevádzky, určenie charakteru prevádzky (dvojzmenná, trojzmenná, nepretržitá) a nastavenie ustanoveného týždenného pracovného času a oveľa viac..

Úzka spolupráca s personálnym zamestnancom klienta (usmernenie, poradenstvo), príprava pracovných zmlúv, dohôd mimo pracovných pomerov a oveľa viac..

Professional SEO services

Professionálne poradenstvo

Poradenstvo realizujeme prostredníctvom osobných stretnutí, telefonických rozhovorov, hlasových a video hovor cez internet v závislosti od požiadaviek klienta.

+421 905 114 133

Pondelok–Piatok 9:00 - 17:00

Novozámocká cesta, Komárno - Malá Iža

Pondelok–Piatok 9:00 - 17:00

GAMA Consulting, s. r. o
IČO: 36 552 259
DIČ: 2021614111
IČ DPH: SK2021614111