Cenník

V tejto sekcii uvedené ceny majú informatívny charakter. Konečná suma sa nastaví po dohode s klientom v závislosti od rozsahu poskytovaných služieb, veľkosti klienta a trvania spolupráce.

MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO

minimálny mesačný poplatok30,00 €
mzda zamestnanca s rovnomerným pracovným časom10,00 €
mzda zamestnanca s nerovnomerným pracovným časom 13,00 € od 01.05.2018

(v cene je zahrnuté spracovanie zmenových kalendárov inak 11,00 € a od 01.05.2018 13,00 €)

15,00 €
mzda zamestnanca na dohodu (DPČ, DBŠ, DVP)od 10,00 do 12,00 €
mesačný paušál za ostatné činnosti mimo výpočtu miezd

(mesačné výkazy, mesačný prehľad, rôzne potvrdenia, šatistika, opravy miezd, porušenie pracovnej disciplíny, príprava manažérskych výstupov, fluktuácia atď.)

od 30,00 €

PORADENSTVO

Našim klientom poskytujeme bezplatné poradenstvo v oblastiach týkajúcich sa nami poskytovaných služieb. Pokiaľ podnet klienta má náročný právny charakter, je služba poradenstva spoplatnená.

Právne poradenstvood 1,00 €
Daňový poradcaod 1,00 €
Audítorod 1,00 €

OSTATNÉ SLUŽBY

rozvrhnutie pracovného času a vytvorenie zmenového kalendára od 20,00 €/ prevádzka, oddelenie, úsek20,00 € / prevádzka
vyúčtovanie cestovných náhradod 10,00 € / osoba
príprava internej smerniceod 30,00 €
prvotná registrácia zamestnávateľa na inštitúcie SP, ZP, DÚ, vybavenie el. komunikácie, príprava vzorových dokumentov personalistikyod 70,00 €

+421 905 114 133

Pondelok–Piatok 9:00 - 17:00

Novozámocká cesta, Komárno - Malá Iža

Pondelok–Piatok 9:00 - 17:00

GAMA Consulting, s. r. o
IČO: 36 552 259
DIČ: 2021614111
IČ DPH: SK2021614111