O nás

Naša spoločnosť poskytuje ekonomické služby od roku 2009. Tvorí ju mladý tím odborníkov osobitne špecializovaných na oblasť účtovníctva a daní a mzdy a personalistiku.

Cieľom poskytnutia našich služieb je nastaviť ekonomický proces klienta tak, aby boli daňové kontroly, kontroly zo Sociálnej poisťovne, zdravotných poisťovní a Inšpektorátu práce bez pokút.

Ponúkame širokú oblasť služieb: založenie spoločností, rôzne zmeny v obchodnom registri, kompletné účtovníctvo (jednoduché, podvojné), daňové priznania a závierky, vypracovanie interných smerníc, vedenie mzdovej agendy a personalistiky, nastavenie dochádzkového systému a vypracovanie zmenových kalendárov, poradenstvo v oblasti daní, účtovníctva, miezd, personalistiky a pracovného práva.
Zabezpečujeme spokojnosť klienta širokou oblasťou znalostí na úrovni “expert” v účtovníctve aj v spracovaní miezd. Podporou v riešeniach komplikovaných situácií sú naši právnici, daňový poradca, spoločnosť Relia s.r.o. a Inšpektorát práce. Spracovanie agendy prebieha vždy v súlade s platnou legislatívou. Ochrana a bezpečnosť spracovávaných údajov je samozrejmosťou.

Náš Tím

Volám sa Magdalena Tóthová v našej spoločnosti vediem a zodpovedám za úsek miezd a personalistiky. Vyštudovala som podnikové hospodárstvo a manažment. Mzdovej a personálnej agende sa venujem od roku 2004. Moju prácu netvorí len výpočet miezd a odosielanie mesačných výstupov, zameriavam sa na komplexné nastavenie mzdovej a personálnej agendy v spoločnostiach začínajúcich ako aj existujúcich. Po konzultácii s klientom a zistení jeho potrieb podľa charakteru podnikania vyhotovujeme písomnosti týkajúce sa pracovného pomeru “na mieru”, nastavujeme dochádzkový systém zmenových prevádzok, navrhujeme obsadenosť danej prevádzky tak, aby bol pracovný čas rozvrhnutý v súlade so zákonom, vydávame takzvané “pracovné kalendáre” podľa ktorých zamestnanci klientov chodia do práce. V prípade potrieb prevádzky znížiť alebo zvýšiť už nastavený počet zamestnancov upravujeme pracovné kalendáre aj v priebehu roka. Zaškoľujeme, usmerňujeme a vedieme personalistov našich klientov, dávame každodennú odbornú oporu. Zabezpečujeme správny , bezchybný výpočet miezd aj náročných zmenových prevádzok a to aj v prípade nutného zamieňania si pracovných zmien zamestnancami. Keďže tvoríme harmonogramy, máme komplexný prehľad o tom ako majú zamestnanci klienta chodiť do práce a tak dokážeme odstrániť chyby, ktoré vzniknú pri tvorení dochádzkových listov zamestnancami klienta. Týmto spôsobom zabezpečujeme správny výpočet miezd, každý zamestnanec má zaplatený len pracovný čas, ktorý skutočne odpracoval.Prejednávame a riešime náročné a citlivé situácie jednostranného skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa a vyhotovujeme dokumenty potrebné k tomuto úkonu. Od čias môjho pôsobenia v našej spoločnosti som mala príležitosť spoznať rôzne zaujímavé agendy, záležitosti a prípady zo života podnikov a podnikania fyzických osôb, vďaka ktorým sa táto práca stala pre mňa významná, pestrá a je jedna z mojich koníčkov.

+421 905 114 133

Pondelok–Piatok 9:00 - 17:00

Novozámocká cesta, Komárno - Malá Iža

Pondelok–Piatok 9:00 - 17:00

GAMA Consulting, s. r. o
IČO: 36 552 259
DIČ: 2021614111
IČ DPH: SK2021614111