Najmite si pomoc zvonka

Vedenie účtovníctva a miezd patrí medzi najnáročnejšie oblasti v rámci firemného pôsobenia.

Prečo sa rozhodnúť pre externé spracovávanie účtovníctva a miezd?

Jedným z množstva dôvodov je mnoho právnych predpisov vzťahujúcich sa na spracovanie tejto agendy a ich ustavičná zmena ako snaha vlády regulovať špekulácie podnikateľov, eliminovať nedostatky medzi jednotlivými zákonmi a právnymi predpismi a čo najviac zaťažovať podnikateľov rôznymi daňami, odvodmi a poplatkami. Ďalším dôvodom je náročná povaha účtovnej práce vyžadujúca si matematické, štatistické, analytické a logické myslenie ale aj bohaté vedomosti a skúsenosti, maximálnu sústredenosť a presnosť pri vykonávaní práci.

Vlastný zamestnanec nemusí stačiť

Jedným z množstva dôvodov je mnoho právnych predpisov vzťahujúcich sa na spracovanie tejto agendy a ich ustavičná zmena ako snaha vlády regulovať špekulácie podnikateľov, eliminovať nedostatky medzi jednotlivými zákonmi a právnymi predpismi a čo najviac zaťažovať podnikateľov rôznymi daňami, odvodmi a poplatkami. Ďalším dôvodom je náročná povaha účtovnej práce vyžadujúca si matematické, štatistické, analytické a logické myslenie ale aj bohaté vedomosti a skúsenosti, maximálnu sústredenosť a presnosť pri vykonávaní práci.

Ušetríte náklady

Zverenie účtovnej a mzdovej agendy externému špecialistovi znižuje podnikateľovi náklady na interné účtovné oddelenie, počítačové a programové vybavenie, odbornú literatúru a vzdelávanie zamestnancov, pokuty udelené úradmi a na druhej strane zabezpečuje spracovanie účtovníctva a miezd pod jednou strechou a to osobitne na to určenými odborníkmi, čím sa zaručuje správnosť vedenia týchto procesov.

Účtovné firmy poskytujú svoje služby vo vlastnom mene, preto získané vedomosti, odbornosť, presnosť a poskytovanie služieb ich klientom bez pokút určuje ich konkurencieschopnosť. Na základe tejto skutočnosti si dovoľujeme tvrdiť, že externí účtovníci spracovávajú údaje klienta s obrovskou zodpovednosťou a maximálnou správnosťou. Pri väčších podnikateľských subjektoch sa organizačná štruktúra podniku nezaobíde bez junior – senior účtovníkov, personalistov a mzdárov, no väčšina spoločností má v pozadí externú odbornú firmu a využíva služby v podobe daňového poradenstva, metodiky účtovania, vedenia účtovníctva, spracovania mzdovej a personálnej agendy.

Čím je podnikateľské zázemie firiem zložitejšie, tým viac odporúčame vyhľadať spoločnosti ako partnerov, ktorí disponujú zdrojmi pre bezchybné riešenie vašej agendy.

+421 905 114 133

Pondelok–Piatok 9:00 - 17:00

Novozámocká cesta, Komárno - Malá Iža

Pondelok–Piatok 9:00 - 17:00

GAMA Consulting, s. r. o
IČO: 36 552 259
DIČ: 2021614111
IČ DPH: SK2021614111